top of page

Sümer Destanları – Enmerkar ve Aratta Beyi

Destan Sumerlerin önemli şehirlerinden olan Uruk’un beyi (ensi) Enmerkar ile, Hazar Denizi’nin güneyinde olacağı düşünülen Aratta ülkesi kralı arasındaki mücadeleyi anlatır. Güneş tanrısı Utu’nun oğlu olan Enmerkar, Aratta ülkesini kendine bağlı kılmak istediğinde kız kardeşi olan Sumerlerin savaş tanrıçası İnanna’ya Aratta halkının elinde bulunan değerli madenleri getirerek Eridu’da Enki adına Abzu tapınağını yapmalarını sağlaması için yalvarır. İnanna ise ona yardım etmeyi kabul eder. Öncelikle Anşan dağlarını geçmek için bir ulak/ kılavuz bulmasını öğütler. Aratta halkının kendisine boyun eğeceği konusunda güvence verir.Enmerkar ulağı bulur ve sonra Aratta beyine kendisi ve halkı için değerli madenleri getirip Eridu’da Abzu tapınağını yapmamaları halinde şehirlerini yerle bir edeceğini içeren bir mesajı ulakla gönderir.Ulak yedi dağ aştıktan sonra Aratta’ya varır.Aratta beyine efendisinin sözlerini tekrarlar ve yanıtını sorar. Ancak, Aratta beyi kendisinin İnanna’nın koruması altında bulunduğunu ve onu Aratta hükümdarı yapanın da bu tanrıça olduğunu söyleyip Enmerkara boyun eğmeyeceğini bildirir. Bunun üzerine ulak ona Enmerkarın tanrıçaya Uruk şehrinde tapınak yaptırdığını ve bu yüzden tanrıçanın ona Aratta’nın kendisine boyun eğeceğine dair söz verdiğini söyler. Bunları işiten Aratta beyi şaşırır.Aratta beyi çok miktarda tahıl göndermesi şartıyla Enmerkara boyun eğmeye hazır olduğunu söyler.Ulak hızlıca dönerek mesajı Enmerkara bildirir.Enmerkar yük hayvanlarına tahıl yükletir ve lacivert taşı ve akik isteğini bildiren mesajını da ulakla gönderir.Ulak Aratta’ya varır varmaz tahılı saray avlusuna yığar ve mesajı iletir.Tahılı gören halk çok sevinir ve Enmerkarın isteklerini vermek üzereyken Aratta beyi bunu reddeder.Ulak geri döner ve üçüncü defa Enmerkar tarafından Aratta ülkesine gönderilir.Bu defa elinde yanlıca asa bulunmaktadır.Asanın görünüşü Aratta kralını dehşete düşürür ve böylelikle Enmerkara boyun eğmeye hazırlanır.Bu defa tekraren her ikisinin birer dövüşçü seçmesi ve bunların birbiriyle karşılaşması istenir.Ulak Uruk’a gelince Enmerkar yine üç maddelik bir mesajı Aratta beyine yollar.Bu destanın devamı niteliğinde olan bir başka Sumer şiirinde olay anlatılmıştır.

Comments


Öne Çıkanlar

En Güncel Haberler

bottom of page