top of page

Sümer Destanları – Gılgamış ve Yaşayanlar Ülkesi

Destan ölüm korkusu ve korkunun ölümsüz bir isim bırakma düşüncesi içinde yüceltilişidir.Ölüm düşüncesi Gılgamışa büyük ıstırap vermektedir.Uruk’ta insanların öldüklerini ve cesetlerin ırmakta yüzdüğünü gördükçe yüreği sızlar. Kendisinin de tüm ölümlüler gibi er ya da geç öleceğini anlayan Gılgamış bu kaçınılmaz sona ulaşmadan önce hiç olmazsa ismini kalıcılaştırmaya karar verir. Ünlü sedir ağaçlarını kesip Uruk’a getirmek ister. Sadık hizmetkârı Enkidu’ya da haber vererek bu planı güneş tanrısı Utu’ya açmasını öğütler, çünkü Yaşayanlar Ülkesi’nden sorumlu olan Utu’dur. Utu önce Gılgamış’ın niteliklerinden kuşku duyar. Ancak Gılgamış ısrar eder ve ricasını yineler. Bunun üzerine Utu ona acır ve yolculuğu sırasında Gılgamışı tehdit edebilecek yedi hava cinini etkisiz hale getireceğini söyler. Gılgamış Uruk şehrinden gönüllüler toplar.Gılgamış kendi ve arkadaşları için bronzdan ve ağaçtan silahlar yaptırdıktan sonra Uruk’tan Yaşayanlar Ülkesi’ne doğru yola çıkarlar.Yolculuk sırasında yedi dağ aşarlar ancak Gılgamış yedinci dağı aştıktan sonra yüreğinin sedir ağacını bulur.Baltasıyla ağacı kesip devirir.Enkidu dallarını keserken Yaşayanlar Ülkesinin bekçisi olan Huwawa adlı ejderhayı uyandırır.Huwawa Gılgamışın ağır bir uykuya dalmasını veya komaya girmesini sağlar, Gılgamış uzun zaman sonra uyandırılabilir. Bu olaya kızan Gılgamış Huwawa’nın hakkından gelmeden Uruk’a dönmeyeceğine dair ant içer. Enkidu geri dönmeleri için yalvarır, çünkü bu korkunç canavarı görmüştür ve onu yenemeyeceklerini düşünür.Gılgamış ise birlikte hareket ederlerse hiçbir zarar görmeyeceklerini düşünür.Gılgamış Huwawayla yüz yüze gelir.O’nun yüzüne bir tokat vurup, üzerine bir burun halkası atarak iple bağlar. Huwawa Utu’ya yalvarır bunun üzerine Gılgamış onu serbest bırakmak ister fakat Enkidu bunu kabul etmez. Huwawa’nın sözleri üzerine onun başını keser ve Enlil’in önüne getirir. Enlil bunu görünce iki kahramana da lanet okur.

تعليقات


Öne Çıkanlar

En Güncel Haberler

bottom of page