top of page

Sümer Mitleri – Adapa Miti

Adapa kelimesi Asiriologlar tarafından âdemin karşılığı olduğu kabul edilmiş ve ilk insan hakkındaki bir mit olarak ele alınmıştır. Bu mite göre Adapa Ea’nın oğlu ve Eridu kentinin rahip kralıdır. Ea, Adapa’yı insanın örneği olarak yaratmış ve ona bilgelik ve sonsuz hayat vermiştir.Onun görevi tanrıların sofrasına balık hazırlamaktır.Bir gün balık tutarken esen kuvvetli bir lodosla kayığı devrilir.Bunun üzerine sinirlenerek lodosun kanadını kırar ve lodos 7 gün esmez.Tanrı Anu bu rüzgârın 7 gün boyunca esmediğini görünce ulağı Ninşuburu gönderir. Ninşubur durumu öğrenip Anu’ya bildirirce Anu Adapa’nın huzuruna getirilmesini ister. Ea, oğlu Adapa’ya Anu’nun huzurunda nasıl davranacağını öğretir.Adapa’ya üzerine bir yas elbisesi giyerek, saçı başı darmadağın olarak karşısına çıkmasını söyler. Göğün giriş kapısında nöbet tutan iki tanrı Tammuz ve Ningişzida ona neden yas tuttuğunu sorduklarında, onlara ölen iki tanrının yasını tuttuğunu söyler, bu ölen iki tanrı ise onlardan başkası değildir. Böylece gururları okşanan iki tanrı Anu’ya Adapa hakkında iyi şeyler söyleyip, onu Ea’nın karşısına çıkarlar. Ea oğlunu Anu’nun karşısına çıktığında kendisine sunulan ölüm ekmeği ve ölüm suyunu kabul etmemesi konusunda uyarır. Böylece Adapa göğün giriş kapısına varır ve her şey Ea’nın dediği gibi gerçekleşir. Anu lodos rüzgârı hakkındaki açıklamalarını kabul eder. Anu Adapa’ya hayat ekmeği ve suyunu sunmalarını ister.Adapa bunları almayıp kendisine verilen gömleği giyer.Bunun üzerine Anu neden böyle davrandığını sorduğunda, babasının öğüdünü dinlediğini söyler.Anu ise Adapa’ya bu hareketiyle ölümsüzlük armağanından yoksun kaldığını belirtir.Bu mitte insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşamayacağı ve bunu tanrıların kendilerine sakladıkları düşüncesi anlatılmaktadır.

Comments


Öne Çıkanlar

En Güncel Haberler

bottom of page