top of page

Yok edilen ırk: Aynular (Ainu)

LipPainting

Japonya’nın kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası, Kuril Adaları ve Sakalin’in yerlisi, beyaz ırktan etnik bir topluluk olan Aynular veya Ainular’ın mâzisi milattan öncesine uzanmaktadır.


Aynu (Aynu lisanında insan demek) kelimesi, Japonya’da uzun bir zaman etnik bir hakaret olarak kullanıldığı için, hâlen bazı Aynular kendilerine Utari (yoldaş) demeyi tercih etmektedir. Eski Japon kaynakları Ainular’ı beyaz tenli, açık renk gözlü, oldukça tüylü ve ayıya tapan bir topluluk olarak göstermekteydi. Yine aynı kaynaklara göre Ainu kadınları, dudaklarının üstüne bıyık benzeri şekiller çizmekteydi. Antropolojik özelliklerinden ve ayı kültünden dolayı bazı bilimadamları, Ainular’ın atalarının Ruslar olabileceği yolunda tezler üretmişlerdir.

house,dress

Aynu kültürü M.Ö. 1200’lere kadar uzanmaktadır. En son araştırmaların sonuçlarına göre Okhotsk ve Satsumon kültürünün birleşmesiyle meydana gelmiştir. Ekonomileri avcılık, balıkçılık ve toplayıcılığa dayanmaktaydı. Kuzeye doğru hareket eden Japon iskân ve istimlak hareketlerine karşı birkaç isyan haricinde (1457, 1669, 1789) genellikle daha da kuzeye doğru ricat ederek cevap vermeyi tercih eden Aynular 19. asrın sonlarında Meiji Devri’ne kadar Ezo (Hokkaido) adasında izafî bir hürriyet içinde yaşamaya devam ettiler.