top of page

Yok edilen ırk: Aynular (Ainu)

LipPainting

Japonya’nın kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası, Kuril Adaları ve Sakalin’in yerlisi, beyaz ırktan etnik bir topluluk olan Aynular veya Ainular’ın mâzisi milattan öncesine uzanmaktadır.


Aynu (Aynu lisanında insan demek) kelimesi, Japonya’da uzun bir zaman etnik bir hakaret olarak kullanıldığı için, hâlen bazı Aynular kendilerine Utari (yoldaş) demeyi tercih etmektedir. Eski Japon kaynakları Ainular’ı beyaz tenli, açık renk gözlü, oldukça tüylü ve ayıya tapan bir topluluk olarak göstermekteydi. Yine aynı kaynaklara göre Ainu kadınları, dudaklarının üstüne bıyık benzeri şekiller çizmekteydi. Antropolojik özelliklerinden ve ayı kültünden dolayı bazı bilimadamları, Ainular’ın atalarının Ruslar olabileceği yolunda tezler üretmişlerdir.

house,dress

Aynu kültürü M.Ö. 1200’lere kadar uzanmaktadır. En son araştırmaların sonuçlarına göre Okhotsk ve Satsumon kültürünün birleşmesiyle meydana gelmiştir. Ekonomileri avcılık, balıkçılık ve toplayıcılığa dayanmaktaydı. Kuzeye doğru hareket eden Japon iskân ve istimlak hareketlerine karşı birkaç isyan haricinde (1457, 1669, 1789) genellikle daha da kuzeye doğru ricat ederek cevap vermeyi tercih eden Aynular 19. asrın sonlarında Meiji Devri’ne kadar Ezo (Hokkaido) adasında izafî bir hürriyet içinde yaşamaya devam ettiler.

BearDrinking

Rusya ve Japonya hanedanları arasındaki emperyal mücadelenin bir ayağı olarak görülen Ezo Adası, Meiji Hanedanı tarafından kolonileştirildi. Adanın ismin Hokkaido’ya tebdil edilmesi de bu periyoda denk gelmektedir. Resmî asimilasyon siyaseti ve Japon nüfusunun adaya endemik olmayan hastalıkları ve kolonizasyonun yerli nüfus üzerindeki baskısı sebebiyle Aynu nüfusu ciddi şekilde azaldı. 1899’da millî bir Japon hüviyeti oluşturmak maksadıyla uygulamaya konulan politikalara destek mahiyetinde, Aynular’ı asimile etmek gayesiyle onları da Aborjin ilan eden bir kanun parlamentodan geçti. Japonya nihayet 6 Nisan 2006’da Aynu nüfusunu resmen endijen (yerli) bir grup olarak kabul etti.

AinuBearSacrificeCirca1870

Günümüzde Aynu lisanının ailesinin tespiti hususunda filologlar ortak bir hükme varamamışlardır. 1991’de lisanı Japonya’da akıcı bir şekilde konuşabilen sadece 15 kişi kayıt edilebilmiştir. Japonya’daki nüfusun ekseriyeti kendi âzâları tarafından da ırkçılık ve ayrımcılığa tabii olmamak için Japonlarla evlenmeye teşvik edildiğinden, bugün saf bir Aynu milletinden bahsetmek pek mümkün görünmemektedir. Rusya’daki nüfus bir kısmı da ananevî dinleri olan animizmden uzaklaşıp Rus Ortodoks Kilisesi’ne dâhil olmuştur.

Woman_playing_traditional_Ainu_instrument

Alt-Gruplar: Tohoku Aynuları (Honşu’da, yaşayan nüfus meçhul), Hokkaido Aynuları, Sakalin Aynuları, Kuril Aynuları (yaşayan nüfus meçhul), Kamçatka Aynuları (tarih-öncesinden bu yana nâmevcut), Amur Vadisi Aynuları (muhtemelen nâmevcut).

womendancing

Ainu Dini

Ainu Dini tipik bir kabile dinidir. Ainular , Japonya’nın kuzeyindeki adalarda yaşarlar Diğer kabile dinlerinde olduğu gibi evrensel değildir,sadece kendi kabilesi tarafından inanılır,herhangi bir kutsal kitabı veya kurucusu yoktur.

Ainular göğün en yüksek bulunduğunu kabul ettikleri “Kando-kora Kamui” dedikleri bir yüce Tanrı’ya inanırlar. Çok uzakta kabul ettikleri bu yüce varlıktan başka çok sayıda Tanrı ve ruhlara saygı gösterirler. Bu ruhların bazılarının iyi bazılarının kötü olduğunu kabul ederler. Bunun sonucu, fetiş kullanma ,fal,cin çıkarma,büyü, atalara tapınma,bu dinin nitelikleri arasında göze çarpmaktadır.Ainular, ahirete ve Yüce Tanrı önünde muhakemeye inanırlar.

LipPaint

Screen Shot 2016-02-22 at 12.13.27 PM
LipTattoo

necklace,lips

Swords
Family

Comentarios


Öne Çıkanlar

En Güncel Haberler

bottom of page