top of page

Yunan tanrılarının isimleri nelerdir? Yunan mitolojisi nedir?

Yunan mitolojisi, diğer Avrupa mitolojilerinden etkilenerek ortaya çıkmış bir inanış biçimidir. Yunan mitolojisinde bulunan hemen hemen tüm tanrılar Romalılarda da bulunmaktadır. Ancak Roma mitolojisinde farklı adlarla kullanılmaktadır. Sizler için tüm Yunan tanrıları, mitolojisi ve yaratıklarını bu yazımızda derledik.

Yunan mitolojisinde en popüler tanrılar ve görevleri

 1. Zeus (Gökyüzü tanrısı) = Zeus antik Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Roma’daki adı ise Jüpiter olarak da bilinir. Şimşek tanrısı olarak da bilinen Zeus, çoğu resimlerde elinde bir şimşek bulunarak resmedilmiştir.

 2. Poseidon (Denizlerin tanrısı) = Antik Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon, diğer iki büyük Yunan tanrısı Zeus ve Hades’in kardeşidir. Poseidon hırs ve gücü temsil eder. Kara saçlı tanrı olarak bilinir.

 3. Hades (Yer altı tanrısı) = Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yer altı tanrısıdır. Roma mitolojisinde varlıklı anlamına gelen Plüton ismi ona verilmiştir. Kelime anlamı olarak “Hades” görünmez manasına gelmektedir. Onu görünmez yapan bir miğferi ve Bident denen iki uçlu bir asası vardır. Bu asanın bir ucu ölümü, bir ucu yaşamı temsil etmektedir.

 4. Hephaistos (Demircilik ve ateş tanrısı) = Demircilik ve Ateş tanrısı olarak bilinen Hephaistos, demircilik zanaatıyla uğraşayarak tanrılara silah hazırlayan ateş tanrısıdır.

 5. Ares (Savaş tanrısı) = Ares, yunan mitolojisinde savaş tanrısıdır. Zeus ve Hera’nın oğlu olan Ares, Mitolojide Athena ile giriştiği mücadeleler ve sevgilisi Afrodit ile olan kaçamakları ile ünlüdür.

 6. Hermes: Hermes, Zeus ve Maia’nın oğludur. Zeus’un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır, tanrıların en hızlısıdır. Bir de Caduceus adında büyülü bir altın değnek taşır. Gigantlar arasındaki karşıtı Hippolytos’dur.

 7. Afrodit: Afrodit, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisindeki ismi Venüs’tür.

 8. Athena (Bilgelik ve savaş stratejisi): Athena, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Babası Tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus’un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis’ tir.

 9. Apollon (Işık, Sanat, Şiir, Okçuluk, Tıp): Apollon mitolojide müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır. Theogony adlı esere (M.Ö. 7. yy’da yazılan) göre ilk Yunan Mitolojik Tanrıları şöyledir;

 10. Kaos (Haos olarak da okunur ): χάος kelimesi Yunanca boşluk anlamına gelmektedir. Evrenin (Kozmos) oluşumundan önceki biçimsiz boşluktur.

 11. Erebus (Ἔρεβος; Okunuşu Erevos) : Karanlık tanrısı. Hesiod’a göre Yunan Tanrısı Kaos’tan meydana gelmiştir.

 12. Niks (Νύξ): Gece tanrıçası Niks, Kaos’tan meydana gelmiştir. Aitir (Αἰθήρ): Hesiodos’a göre aydınlık tanrısı. Erebus ve Niks’ten meydana gelmiştir. Ayrıca ”Yüksek Gökyüzü”, tanrıların nefes aldığı hava’nın elemental tanrısıdır.

 13. İmera (Ἡμέρα ): Gündüz’ün tanrıçasıdır. Erebus tanrısı ve Niks tanrıçasından var olmuştur.

 14. Gaya (Γαῖα): Yeryüzü tanrıçası. Titanlar ve Devler Gaya ve Uranüs’ten meydana gelmiştir.

 15. Uranüs (Οὐρανός): Gökyüzü tanrısı. Hesiodos’a göre Uranüs, Gaya’dan var olmuştur.

 16. Urea (Oὔρεα): Dağların elemental tanrısı. Yine Hesiodos’a göre Gaya’dan var olmuştur.

 17. Podos (Πόντος): Denizlerin elemental tanrısı

 18. Tartaros (Τάρταρος ): Plato’ya göre ölümden sonra ölümlülerin cezalandırıldığı yer ve aynı zamanda bu yerin elemental tanrısı.

 19. Eros (Ἔρως): İstek, aşk ve seks’in elemental tanrısı. Hesiodos’a göre ilk Yunan Mitoliji Tanrılarının 4.sü.

İkincil Yunan Mitolojik Tanrıları – Titanlar (Τιτᾶνες)

Titanlar Yunan Tanrıları Gaya ve Uranüs’den meydana gelmiştirler. İlk kuşak Titanlar şöyledir;

 1. Okyanus(Ὠκεανός ) : Okyanusların tanrısı.

 2. İperion (Ὑπερίων) : Bazı kaynaklarda güneş tanrısı olarak geçmektedir.

 3. Koios (Κοῖος): Zeka tanrısı

 4. Kronos (Κρόνος): Titanların en genci ve lideri olan tanrıdır. Babası Uranüs’ü tahtından etmiş, sonra da kendi oğlu Zeus tarafından tahtından edilmiş ve Tartaros’da hapis edilmiştir.

 5. Kriyos (Κρεῖος ) : Adından başka hakkında bilgi bulunmayan yunan tanrısı.

 6. İapetos (Ἰαπετός): İşcilik tanrısı.

 7. Mınimosini (Mνημοσύνη) : Hafıza tanrıçası ve ilham tanrıçalarının annesi

 8. Tithis (Τηθύς): Deniz Tanrıçası

 9. Evrifaessa (Ευρυφάεσσα) : Theia olarakta adlandırılan aydınlık tanrıçası.

 10. Fivi (Φοίβη): Ay ile ilişkilendirilen tanrıça.

 11. Rea (Ῥέα): Olimpos tanrılarının (Üçüncü kuşak Yunan mitolijisi Tanrıları) anası olan tanrıça.

 12. Themis (Θέμις): Kutsal düzen, hukuk ve adelet tanrıçası.

İkinci kuşak Titanlar ise şöyledir:

 1. İperion’un çocukları:

 2. Eos: Şafak Tanrıçası

 3. Helios (Ἥλιος Hēlios ya da Ήλιος ): Güneş’in material hali.

 4. Selini (Σελήνη): Ay’ın material hali.

 5. Koios’un çocukları:

 6. Lito (Λητώ)

 7. Asteria (Ἀστερία)

 8. İapetos’un çocukları:

 9. Atlas (Ἄτλας): Astronomi ve navigasyon Titanı.

 10. Prometheus (Προμηθεύς ): Tanrılara karşı çıkan ve insanlığa ateşi armağan eden Titan.

 11. Epimetheus (Ἐπιμηθεύς )

 12. Menoetius (Μενοίτιος)

 13. Okyanus’un kızı:

 14. Mitis (Μῆτις): Yetenekle ilişkilendirilen Titan

 15. Kriyos’un çocukları:

 16. Astrayos (Ἀστραῖος) : Alaca karanlığın Titanı

 17. Pallas (Πάλλας)

 18. Perses: Yıkım tanrısı

Titanların altın çağı, yeni kuşak tanrılar Olimpos Tanrıları tarafından Titanomahi (Titanlar Savaşı) neticesinde son bulmuştur.

Üçüncü Kuşak Yunan Mitolojik Tanrıları – 12 Olimposlu Tanrı

Zeus, Hera, Poseydon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Aris, Afrodit, Hephaistos (İfestos), Hermes ve Dionisus 12 olimpos tanrılarıdır. Zaman zaman Hestia da bu tanrılar arasında gösterilmektedir. Hades olimpos’ta bulunmadığından bu tanrılar arasında gösterilmez. Öte yandan Persefon’da 12 tanrı arasında gösterilmemektedir. Herkül ve Asklepius’un adları ise zaman zaman 12 tanrı ile anılmıştır. 12 Yunan Tanrısı efsanevi olimpos dağında yaşamaktadırlar. Egemenliklerini Titanlar savaşında Titanları yenip Tartaros’a hapsederek kazanmıştırlar.

Yunan Mitolojisi Tanrıları – Olimposlu TanrılarZeus

 

Olimpos’lu tanrıların kralı, gökyüzü ve şimşek tanrısı. Zeus titanlar Kronos ve Rhea’dan doğan en genç tanrıdır. Kartal ve Şimşek sembolleri Yunan Tanrısı Zeus’u sembolize etmekte kullanılmıştır. Tanrıça Hera’nın eşi ve kardeşidir. Poseydon ve Hades’in de kardeşidir. Zeus’un doğum yeri Girit’tir.

Hera

 

Zeus’un eşi ve Olimpos’un kraliçesi. Evlilik tanrıçası. Sembolleri nar, tavus kuşu, taç ve inektir.

Hera Tapınağının bulunduğu yer: Olimpia

Poseidon

 

Deniz ve deprem tanrısı. Sembolleri at, boğa ve yunustur. Kronos ve Rhea’nın oğlu Zeus ve Hades’in kardeşidir.

Demeter

 

Doğurganlık, tarım, doğa ve mevsimlerin tanrıçası. Kronos ve Rhea’nın çocuğudur. Sembolleri gelincik, meşale ve buğdaydır.

Athena

 

Bilgelik, savunma, ve savaş stratejisi tanrıçası. Zeus ve Metis’in kızı. Sembolleri baykuş ve zeytin ağacıdır.

Apollo

 

Işık, bilgi ve şifa tanrısı. Aynı zamanda salgın ve karanlığında tanrısı. Zeus ve Leto’nun oğlu. Sembolleri güneş, lir, ok ve yay.Artemis’in ikiz kardeşi

Artemis

 

Avcılık, bakirelik, doğum, okculuk ve ay tanrıçası. Ay ve Geyik yaygın sembollerindendir. Artemıs Zeus ve Leto’nun kızı, Apollo’nun kardeşidir.

Ares

 

Savaş ve Şiddet tanrısı. Sembolleri kalkan, mızrak ve köpektir. Zeus ve Hera’nın oğludur.

Afrodit

 

Aşk, güzellik ve şehvet tanrıçası. Sembolleri kuş, elma, arı, kuğu ve güldür. Zeus ve Dione’nin kızıdır.

İfestus (Vulcan)

 

Olimposlu tanrıların Demircilik ustası. Demir ve ateş tanrısı. Hera ve Zeus’un oğlu, Afrodit’in kocası.

Hermes

 

Tanrıların habercisi. Ticaret, hırsızlık ve oyun tanrısı. Olimpostaki en genç ikinci tanrı.

Hestia

 

Düzen ve aile tanrıçası. İlk kuşak olimposlu tanrılardandır. Olimpostaki yerini Dionisus’a bırakmıştır. Kronos ve Rhea’nın ilk çocuğu ve Olimpos’un en yaşlı tanrısıdır.

Dionisus

 

Şarap, tören ve eğlence tanrısı. Zeus ve ölümlü prenses Semele’nin oğlu. En genç olimposlu tanrı. Ayrıca olimpostaki tanrılar içerisinde tek yarı tanrı.

Comentarios


Öne Çıkanlar

En Güncel Haberler

bottom of page